Back to Overview

Zhořelecké halové domy

Zhořelecké halové domy

Díky více než 4000 stavebních památek v historicky zachovalém centru je Görlitz jedinečným svědectvím evropské historie architektury. Zhořelecké halové domy na významné evropské obchodní stezce a dnešní kulturní stezce Evropské rady VIA REGIA tvoří jádro tohoto historického souboru staveb z doby rozkvětu města v pozdním středověku a raném novověku. Jejich vznik zároveň odráží styl obchodu ve střední Evropě oné doby.   

Domy zhořeleckých obchodníků sloužily obchodu i bydlení zároveň. Obchodníci již nemuseli nutně sami cestovat, nýbrž si halovými domy vytvořili exkluzivní obchodní zázemí, z nějž mohli kontrolovat trh. Jejich domy se stále více stávaly obchodními domy a tržišti. Kromě toho se v těchto prostorných halových domech vařívalo pivo, což významně přispívalo k blahobytu obchodníků. Kromě obytných místností se tu našlo místo i na hostinské pokoje pro obchodní cestující a na různé vedlejší místnosti.

Největší prostorovou zajímavostí těchto měšťanských domů je široká vstupní hala s průjezdem do dvora a širokým, pohodlným schodištěm, vedoucím do velké centrální síně. Toto architektonické řešení ve stylu jeviště vycházelo vstříc potřebě reprezentace a odráželo velmi názorně rostoucí sebevědomí měšťanů. Zcela specifickou symbolickou hodnotu mělo schodiště, které v 15. století povýšilo na reprezentativní prvek upřednostňovaný v panovnických domech.

(c) Ulrich Schwarz

Informace o webu Ochrana osobních údajů Button - Nach oben scrollen Button - Nach oben scrollen