Vidět & zažít

Památky

Každá procházka je cestou časem

Görlitz je pro mnohé nejen nejkrásnějším městem Německa, ale i architektonickým pokladem evropského formátu. Památková zóna v sobě pojí bohatou historii s pulzující současností. Za svůj rozkvět v raném novověku město vděčí obchodu s plátnem a barvířským borytem. Výhodná poloha na řece Nise a na Královské stezce (VIA REGIA), která vedla z Kyjeva až do Santiaga de Compostela, přinesla městu velký význam v oblasti podnikání, kultury, architektury a řemesel.

Toto bohatství se v obrazu města odráží dodnes. Téměř každá architektonická epocha zanechala ve vývoji města své stopy. Město nebylo za druhé světové války zničeno, ale historické budovy byly až do politického převratu ponechány svému osudu. Znovusjednocení Německa přineslo zejména starému městu pravé požehnání. Přispěl k tomu i anonymní dárce, který v letech 1995 až 2016 každoročně posílal městu „milion pro staré město“ (dnes cca. 511.000 Eur), aby město podpořil při rekonstrukci cenného historického centra. Se svými 4.000 památkami z gotiky, renezance, baroka a gründerského období se dnes město skví nádherou více než kdy dříve.

Město tak nabízí předpoklad pro vysokou kvalitu života svých obyvatel a zároveň je atraktivním jevištěm řady kulturních akcí. V Den otevřených památek, který se každoročně vyhlašuje 3. neděli v září, je navíc možné navštívit i budovy, které jinak zůstávají ve skrytu.

Památkově chráněné domy & stavby

Udělejte si čas na toulky historií architektury. Zejména domy na starém městě vás okouzlí bohatě zdobenými fasádami, umělecky ztvárněnými klenbami a malovanými stropy z různých období. Nikde jinde v Německu nenajdete takovou hustotu nákladně zrestaurovaných stavebních památek jako v tomto městě na Nise.

Přečíst si více

Zhořelecký halový dům

Na konci středověku a počátku novověku vznikl v Görlitz zajímavý typ měšťanského domu – „zhořelecký halový dům“. Sloužil obchodníkům jako obytný dům, pivovar, místo k obchodování a vystavování zboží.

Přečíst si více

Věže & opevnění

Görlitz je město věží. Většina z nich byla dříve součástí městského opevnění a ještě dnes skýtají monumentální pohled. Na pět věží mohou návštěvníci dodnes vystoupit, na některé z nich i s průvodcem. Vidět město shora je skvělý zážitek, při němž se můžete hodiny dívat a stále nacházet něco nového: malé uličky, výjimečné stavební památky nebo zapomenuté zadní dvory. 

Radniční věž

Radniční věž, poprvé zmiňovaná v roce 1378, je jistě nejkrásnější věží ve městě a stojí v nejhezčí části starého města, na Dolním náměstí (Untermarkt). Návštěvníci ji mohou prozkoumat na zhruba hodinové prohlídce, během níž se dozví spoustu zajímavostí o pranýři, popravčím, hodinách ukazujících fáze měsíce i o každodenní práci věžníka. Skvostné hodiny zdobí hlava strážníka, který každou minutu otevírá oči a ústa. Zlatý lev naopak svým řevem ohlašuje střídání měsíčních fází. Vystoupáte-li 191 schodů, naskytne se vám ve výšce kolem 60 m fantastický kruhový rozhled.

adresa: Untermarkt, 02826 Görlitz

 

Foto: Rainer Weisflog
Imprint Datenschutz Button - Nach oben scrollen Button - Nach oben scrollen